• docenten
 • Binnen een organisatie vinden regelmatig veranderingen plaats die een organisatie uit balans kunnen halen. Een deel van de faalfactoren bij verandering komen o.a. voort uit: gebrek aan urgentie om te veranderen, een onduidelijke visie of strategische koers, ontbreken van draagvlak, ontbreken van evaluatiemomenten en het niet actief betrekken van medewerkers bij de verandering.

   

  Lees verder

 • gastdocent
 • Als coach kan ik een belangrijke rol spelen in de opleidingen van MBO - en HBO studenten. Tijdens deze gastlessen deel ik graag mijn praktijkervaringen met de studenten.

  Werkwijze

  Deze gastlessen worden in de vorm van workshops en trainingen gegeven. Naast de aangegeven onderwerpen is het ook mogelijk om samen met mij een onderwerp te bedenken, dat passend is voor de doelgroep en dat gericht is op een bepaald thema.

  Voor wie?

  Mijn gastlessen zijn bedoeld voor alle studenten van sector Welzijn die aan de slag willen gaan met verschillende thema’s gericht op persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

  Lees verder

 • incompany
 • Als coach stimuleer ik de onderlinge afstemming en het samen leren om prestaties te verbeteren. Teamcoaching is de stijl van begeleiden waarbij de focus ligt op het gezamenlijke eigenaarschap van de teamcompetentie ontwikkeling (prestatie en leren dus). Vanuit een visie help ik in organisaties teamleden mogelijkheden te ontwikkelen om denkbeelden vorm te geven die de nieuwe gewenste situatie ondersteunen. Centrale vraag bij Teamcoaching is: Wat heb je met elkaar te leren om je teamdoel te bereiken?

  Lees verder

 • startende
 • Coaching is een waardevol instrument om medewerkers van een organisatie verder te professionaliseren, door ze te leren met bijkomende verantwoordelijkheden en uitdagingen in dit beroep om te gaan. Voornaamste doelstelling van coaching, is dat medewerkers met plezier naar hun werk blijven gaan en hun passie behouden voor het beroep.

  Lees verder