Coaching organisaties

Organisatiecoaching

 

Teamcoaching

Gastdocent

Individuele coaching

Organisatiecoaching

 

Teamcoaching

Gastdocent

Individuele coaching

Organisatiecoaching

Binnen een organisatie vinden regelmatig veranderingen plaats die een organisatie uit balans kunnen halen. Een deel van de faalfactoren bij verandering komen o.a. voort uit: gebrek aan urgentie om te veranderen, een onduidelijke visie of strategische koers, ontbreken van draagvlak, ontbreken van evaluatiemomenten en het niet actief betrekken van medewerkers bij de verandering.

Lees verder over Organisatiecoaching

Binnen een organisatie vinden regelmatig veranderingen plaats die een organisatie uit balans kunnen halen. Een deel van de faalfactoren bij verandering komen o.a. voort uit: gebrek aan urgentie om te veranderen, een onduidelijke visie of strategische koers, ontbreken van draagvlak, ontbreken van evaluatiemomenten en het niet actief betrekken van medewerkers bij de verandering.
Als coach help ik graag met werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en met vraagstukken die ontstaan zijn bij een veranderingsproces. Vraagstukken zoals: Hoe kom ik van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Hoe zorg ik voor voldoende steun voor de verandering? Worden de doelen helder gecommuniceerd? Hoe kan ik medewerkers begeleiden en aansturen in een veranderingsproces? Ik onderzoek samen met u hoe wij de uitdagingen van uw organisatie kunnen begrijpen en kunnen vertalen naar ontwikkeling op verschillende niveaus: individu, team en organisatie.

Gastdocent

Als coach kan ik een belangrijke rol spelen in de opleidingen van MBO – en HBO studenten. Tijdens deze gastlessen deel ik graag mijn praktijkervaringen met de studenten.
Werkwijze
Deze gastlessen worden in de vorm van workshops en trainingen gegeven. Naast de aangegeven onderwerpen is het ook mogelijk om samen met mij een onderwerp te bedenken, dat passend is voor de doelgroep en dat gericht is op een bepaald thema.
Voor wie?
Mijn gastlessen zijn bedoeld voor alle studenten van sector Welzijn die aan de slag willen gaan met verschillende thema’s gericht op persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

Lees verder over Gastdocent

Als coach kan ik een belangrijke rol spelen in de opleidingen van MBO – en HBO studenten. Tijdens deze gastlessen deel ik graag mijn praktijkervaringen met de studenten.

Werkwijze

Deze gastlessen worden in de vorm van workshops en trainingen gegeven. Naast de aangegeven onderwerpen is het ook mogelijk om samen met mij een onderwerp te bedenken, dat passend is voor de doelgroep en dat gericht is op een bepaald thema.

Voor wie?

Mijn gastlessen zijn bedoeld voor alle studenten van sector Welzijn die aan de slag willen gaan met verschillende thema’s gericht op persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

 • Leraren in opleiding ( PABO en Tweedegraads docenten in opleiding).
 • Instructeurs in opleiding
 • MBO studenten: Sociaal Werk (SW), Pedagogisch Werk (PW), Maatschappelijke Zorg (MZ).
 • HBO en MBO studenten die opgeleid worden om groepen te begeleiden.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Feedback leren geven
 • Stevig voor de groep staan
 • Krachtig presenteren
 • Grenzen aangeven
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Herken je kwaliteiten en vervormingen
 • Voorkomen van werkdruk
 • Voorkomen van stress en burn-out
 • Wat staat je te wachten als beginnende docent of groepsbegeleider?
 • Werkplezier behouden
 • Inspiratie uit je werk halen

 

Teamcoaching

Als coach stimuleer ik de onderlinge afstemming en het samen leren om prestaties te verbeteren. Teamcoaching is de stijl van begeleiden waarbij de focus ligt op het gezamenlijke eigenaarschap van de teamcompetentie ontwikkeling (prestatie en leren dus). Vanuit een visie help ik in organisaties teamleden mogelijkheden te ontwikkelen om denkbeelden vorm te geven die de nieuwe gewenste situatie ondersteunen. Centrale vraag bij Teamcoaching is: Wat heb je met elkaar te leren om je teamdoel te bereiken?

Lees verder over Teamcoaching
Als coach stimuleer ik de onderlinge afstemming en het samen leren om prestaties te verbeteren. Teamcoaching is de stijl van begeleiden waarbij de focus ligt op het gezamenlijke eigenaarschap van de teamcompetentie ontwikkeling (prestatie en leren dus). Vanuit een visie help ik in organisaties teamleden mogelijkheden te ontwikkelen om denkbeelden vorm te geven die de nieuwe gewenste situatie ondersteunen. Centrale vraag bij Teamcoaching is: Wat heb je met elkaar te leren om je teamdoel te bereiken?
Merk je dat een systeem in jouw team ontbreekt waardoor taken, doel en prioriteiten niet altijd helder zijn? Of wil je de samenwerking tussen jou en je collega’s soepeler laten verlopen, zodat ieder teamlid meer plezier, effectiviteit en efficiëntie ervaart? Door middel van reflecteren, feedbackgeven en het aanleren van praktische vaardigheden zet ik teamleden in beweging om effectiever te communiceren of productiever te laten samenwerken.
Een onderdeel van Teamcoaching is het vormgeven en begeleiden van intervisiemomenten. Het begeleiden van intervisiegroepen, waarbij medewerkers een beroep doen op hun collega’s om inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken. Het accent ligt op het creëren van een effectief leerproces dat gericht is op het leren van en met elkaar en op de ‘’Rolontwikkeling’’ van een medewerker.

Individuele coaching

Coaching is een waardevol instrument om medewerkers van een organisatie verder te professionaliseren, door ze te leren met bijkomende verantwoordelijkheden en uitdagingen in dit beroep om te gaan. Voornaamste doelstelling van coaching, is dat medewerkers met plezier naar hun werk blijven gaan en hun passie behouden voor het beroep.

Lees verder over Individuele coaching
Coaching is een waardevol instrument om medewerkers van een organisatie verder te professionaliseren, door ze te leren met bijkomende verantwoordelijkheden en uitdagingen in dit beroep om te gaan. Voornaamste doelstelling van coaching, is dat medewerkers met plezier naar hun werk blijven gaan en hun passie behouden voor het beroep.
Als coach daag ik de medewerkers individueel uit om hun intentie om te zetten in daadkracht. Samen met individuele medewerkers onderzoek ik hoe zij dit kunnen bereiken. Tijdens dit onderzoek vind ik het belangrijk dat zij zelf aan het stuur zitten, want op deze manier vergroten zij eigenaarschap en komen zij snel tot oplossingen.
Mijn doelstelling is gericht op gedragsverandering van medewerkers in hun dagelijkse werkpraktijk. Of het nu gaat om effectiever omgaan met veranderingen of om de eigen mening concreet en duidelijk te verwoorden, in alle gevallen is het de bedoeling dat de medewerker zich in de praktijk -een stukje- anders gaat gedragen.