Ouders en onderwijs

Voor ondersteuning, coaching en advisering in gespreksvoering over de zorgen van uw kind op school.

Het voeren van schoolgesprekken over de zorgen van uw kind is soms niet makkelijk. Zeker niet als u als ouder merkt dat uw kind niet lekker in z’n vel zit, bijvoorbeeld probleemgedrag laat zien of moeilijk meekomt op school.
Heeft u weleens tijdens een schoolgesprek het gevoel gehad dat u niet gehoord of gezien wordt en wil u leren hoe u dit het beste kan verwoorden?
Wil u leren om uw gevoel en gedachten professioneel om te zetten in daadkracht tijdens de schoolgesprekken?
Wil u advies over acties die genomen kunnen worden, zodat uw kind makkelijk kan meekomen en lekker in z’n vel zit op school?
Heeft u advies nodig over hoe u een schoolsituatie van uw kind het beste kan aanpakken?

Inleiding

Voor ondersteuning, coaching en advisering in gespreksvoering over de zorgen van uw kind op school.
Het voeren van schoolgesprekken over de zorgen van uw kind is soms niet makkelijk. Zeker niet als u als ouder merkt dat uw kind niet lekker in z’n vel zit, bijvoorbeeld probleemgedrag laat zien of moeilijk meekomt op school.
Heeft u weleens tijdens een schoolgesprek het gevoel gehad dat u niet gehoord of gezien wordt? Als u tijdens een gesprek niet gehoord of gezien wordt is de kans groot dat emoties zoals verdriet, boosheid of teleurstelling behoorlijk in de weg staan om het gesprek vloeiend te laten verlopen. Het negeren van deze emoties tijdens een gesprek kan gevolgen hebben. Gevolgen zoals; het vastlopen van gevolggesprekken, het ontbreken van verbinding tussen de gespreksleden of over het hoofd zien van de kern van het probleem. Emoties hebben altijd voorrang, net als het rechtsverkeer.
Dit is niet wat u wil als ouder, toch? U wil altijd het beste voor uw kind en u wil de school en de leerkracht kunnen vertrouwen op hun kunnen als medeopvoeder van uw kind. Uit ervaring weet ik dat een moeizame relatie met de school of de leerkracht een belemmerende factor kan zijn voor de leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Wat kan ik u bieden?

Voor u als ouder sta ik klaar als ondersteuner tijdens een gesprek op school en als adviseur of persoonlijk coach om een effectief gesprek te leren voeren over de zorgen van uw kind op school. Hoe de hulp voor u vorm zal krijgen, hangt uiteraard af van de hulpvraag. Samen kijken we naar de problemen of uitdagingen waar u als ouder mee te maken hebt.

Sessie

Een sessie kan zowel online via TEAMS als fysiek op locatie in Schagen (NH) plaatsvinden. Heeft u vervoersproblemen of woont u buiten de omgeving van Schagen, maak dan een afspraak voor een online sessie.

Hier onder vindt u een paar voorbeeldvragen die u kunnen helpen om uw hulpvraag te formuleren

  • Bent u tijdens een schoolgesprek over uw kind weleens verdrietig, boos of teleurgesteld geweest en wil u leren dit bespreekbaar te maken tijdens een gesprek?
  • Wil u leren om uw gevoel en gedachten professioneel om te zetten in daadkracht tijdens de schoolgesprekken?
  • Wil u leren hoe u uw zorgen over uw kind duidelijk kan overbrengen en dat er actie ondernomen wordt?
  • Wil u leren zelfverzekerd over te komen tijdens een gesprek?
  • Heeft u advies nodig over gesprekstechnieken en middelen die u kunt inzetten om vorderingen te boeken in een gesprek over uw kind?
  • Wil u leren de juiste vragen te stellen om tot de kern van de probleemsituatie op school te komen?
  • Wil u advies over acties die genomen kunnen worden, zodat uw kind makkelijk kan meekomen en lekker in z’n vel zit op school?